Portal_background_image

اخبار فرمانداری ها

اخبار

برگزاري جلسه مشترك كميسيون برآورد اطلاعات استان

برگزاري جلسه مشترك كميسيون برآورد اطلاعات استان

جلسه كميسيون برآورد اطلاعات استان به رياست جناب آقاي آدينه مدير كل امنيتي و انتظامي استانداري ، با حضور نمايندگان دستگاههاي امنيتي ، انتظامي و قضايي استاني در روز شنبه مورخ 95/09/13 در محل سالن جلسات حوزه سياسي ، امنيتي و اجتماعي استانداري برگزار شد .

ادامه مطلب
هجدهمين جلسه كارگروه پرونده هاي مشمول تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق كالا وارز استان مركزي

هجدهمين جلسه كارگروه پرونده هاي مشمول تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق كالا وارز استان مركزي

هجدهمین جلسه كارگروه پرونده هاي مشمول تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق كالا وارز استان مرکزی روز چهارشنبه مورخ ششم آبان ماه، به ریاست آقای آدینه مدیر کل امنیتی و انتظامی و دبیر کمیسیون، با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های عضو در محل استانداری مرکزی برگزار شد.

ادامه مطلب
جلسه کارگروه تخصصی امنیت و انتظامات مدیریت بحران استان

جلسه کارگروه تخصصی امنیت و انتظامات مدیریت بحران استان

جلسه کارگروه تخصصی امنیت و انتظامات مدیریت بحران استان در تاریخ 94/07/30 راس ساعت 9 صبح با دستور جلسه اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم در خصوص احتمال وقوع سیل ، بهمن ، کولاک و ... در نقاط مختلف استان در فصل پائیز و زمستان برگزار شد .

ادامه مطلب
جلسه کارگروه تخصصی امنیت و انتظامات مدیریت بحران استان

جلسه کارگروه تخصصی امنیت و انتظامات مدیریت بحران استان

جلسه کارگروه تخصصی امنیت و انتظامات مدیریت بحران استان در تاریخ 94/07/30 راس ساعت 9 صبح با دستور جلسه اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم در خصوص احتمال وقوع سیل ، بهمن ، کولاک و ... در نقاط مختلف استان در فصل پائیز و زمستان برگزار شد .

ادامه مطلب
ششمین جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان مرکزی

ششمین جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان مرکزی

ششمین جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان در مورخ 94/07/26 در محل سالن حلسات معاونت سیاسی , امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی در راستای اجرای مفاد طرح پیشگیری از سرقت شورای امنیت کشور و با حضور اعضای اصلی کمیسیون و کارشناسان پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان برگزار گردید .

ادامه مطلب
ششمین جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان مرکزی

ششمین جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان مرکزی

ششمین جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان در مورخ 94/07/26 در محل سالن حلسات معاونت سیاسی , امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی در راستای اجرای مفاد طرح پیشگیری از سرقت شورای امنیت کشور و با حضور اعضای اصلی کمیسیون و کارشناسان پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان برگزار گردید .

ادامه مطلب
هفدهمین جلسه كارگروه پرونده هاي مشمول تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق كالا وارز استان مرکزی

هفدهمین جلسه كارگروه پرونده هاي مشمول تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق كالا وارز استان مرکزی

هفدهمین جلسه كارگروه پرونده هاي مشمول تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق كالا وارز استان  مرکزی روز پنجشنبه مورخ بیست و سوم مهر ماه، به ریاست آقای آدینه مدیر کل امنیتی و انتظامی و با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های عضو در محل استانداری مرکزی برگزار شد.

ادامه مطلب
هفدهمین جلسه كارگروه پرونده هاي مشمول تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق كالا وارز استان مرکزی

هفدهمین جلسه كارگروه پرونده هاي مشمول تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق كالا وارز استان مرکزی

هفدهمین جلسه كارگروه پرونده هاي مشمول تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق كالا وارز استان  مرکزی روز پنجشنبه مورخ بیست و سوم مهر ماه، به ریاست آقای آدینه مدیر کل امنیتی و انتظامی و با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های عضو در محل استانداری مرکزی برگزار شد.

ادامه مطلب
دومين جلسه كميته ورزشی استان مركزي

دومين جلسه كميته ورزشی استان مركزي

دومين جلسه كميته ورزشی استان مركزي روز چهارشنبه مورخ 94/07/22 در محل سالن جلسات طبقه ی دوم استانداري مركزي به رياست جناب آقاي آدينه مديركل امنيتي و انتظامي و با حضور اعضاء برگزار گردید.

ادامه مطلب
دومين جلسه كميته ورزشی استان مركزي

دومين جلسه كميته ورزشی استان مركزي

دومين جلسه كميته ورزشی استان مركزي روز چهارشنبه مورخ 94/07/22 در محل سالن جلسات طبقه ی دوم استانداري مركزي به رياست جناب آقاي آدينه مديركل امنيتي و انتظامي و با حضور اعضاء برگزار گردید.

ادامه مطلب
سومين جلسه كميته امنيتي و انتظامي ستاد انتخابات استان مركزي

سومين جلسه كميته امنيتي و انتظامي ستاد انتخابات استان مركزي

سومين جلسه كميته امنيتي و انتظامي ستاد انتخابات استان مركزي راس ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 94/07/22 در محل سالن جلسات طبقه دوم استانداري مركزي به رياست جناب آقاي آدينه مديركل امنيتي و انتظامي و با حضور اعضاء کمیته ی مذکور  برگزار گردید. 

ادامه مطلب
سومين جلسه كميته امنيتي و انتظامي ستاد انتخابات استان مركزي

سومين جلسه كميته امنيتي و انتظامي ستاد انتخابات استان مركزي

سومين جلسه كميته امنيتي و انتظامي ستاد انتخابات استان مركزي راس ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 94/07/22 در محل سالن جلسات طبقه دوم استانداري مركزي به رياست جناب آقاي آدينه مديركل امنيتي و انتظامي و با حضور اعضاء کمیته ی مذکور  برگزار گردید. 

ادامه مطلب
شانزدهمین جلسه كارگروه پرونده هاي مشمول تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق كالا وارز استان مرکزی

شانزدهمین جلسه كارگروه پرونده هاي مشمول تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق كالا وارز استان مرکزی

شانزدهمین جلسه كارگروه پرونده هاي مشمول تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق كالا وارز استان  مرکزی روز دوشنبه مورخ سیزدهم مهر ماه، به ریاست آقای آدینه مدیر کل امنیتی و انتظامی و با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های عضو  برگزرار شد.

ادامه مطلب


مدیر سازمان

مطالب ویژه
آخرین اخبار دفاتر استانداری

آخرین اخبار بخشداری ها

آمار سایت

 • دفتر امور امنیتی و انتظامی

  بازدیدهای امروز:63


  بازدیدهای روز گذشته:235


  بازدیدهای دو روز گذشته:224


  تعداد کل اخبار:409


پیوندها